Home Оstatní zboží Dřevěné brikety
 
 
Dřevěné brikety  

 

Certifikát

Vydán společnosti

«BELLESIZDELIE»

 

Ul. Promyšlennaja, 10, Minsk, 2200075, Belorus

 

Bureau Veritas Certification tímto potvrzuje, že Systém Řízení organizace byl otestován a splňuje požadavky, kladené na systém řízení dle níže uvedeného standardu.

Standard
Oblast certifikace

Výroba dřevěných dveří do interiéru, včetně dymovzdorných, ohnivzdorných a kombinovaných
Originální datum schválení: 19. prosince 2011
Certifikát je platný do 19. prosince 2014 za předpokladu efektivního fungování Systémů Řízení organizace

Platnost certifikátu můžete ověřit na telefonním čísle 380 44 490 29 79
Informace o oblasti certifikace a použitelnosti požadavků systému řízení lze získat od certifikované organizace.

Výsledky testů

2

N

Název parametrů

Měrná jednotka

Hodnota parametrů dle normy TNPA

Skutečná hodnota parametrů

Výsledná shoda

1

2

3

4

5

6

1

Vlhkost pracovního paliva

%

8,4

výzkumná

2

Popelnatost suchého paliva, maximálně

%

0,1

výzkumná

3

Obsah síry, maximálně

%

0,05

výzkumná

4

Dolní výhřevnost, maximálně

Kcal/kg

4330

výzkumná

Výsledky testů

Vzorky produkce: topný brus z pilin.
Ověřené parametry: vlhkost, obsah popela, síra, výhřevnost.
(Název parametru, charakteristiky)
V souladu s požadavky: výzkumné
(označení a číslo bodu TNPA).

Testovací protokol

Protokol je na 2 stránkách, ve 2 vyhotoveních.
Jméno a adresa klienta: "Bellesizdelie"
220075 Minsk, ul. Promyšlennaja 10-20

Název testovaného produktu: topný brus z pilin
Označení TNPA, které určuje požadavky na testovanou produkci
Výzkumné

Označení TNPA, které určuje metodu testování: GOST…

Postup při výběru testovaného vzorku

Počet zkušebních vzorků: jeden

Druh testování: stanovení vlhkosti, obsahu popela, výhřevnosti, obsahu síry

Datum testování:
Zkušební podmínky
Teplota vzduchu, relativní vlhkost
Použitá testovací zařízení a SI

N

Název testovacího zařízení

Výrobní číslo

Datum provedení poslední atestace (testů), číslo osvědčení

Poznámky

1

2

3

4

5

1

Elektropec SNOL 8.2/1100

05979

01.10.2010 N354-55A/2010

2

Elektropec SNOL 58/350

02438

08.10.2010 N2748-47A/2010

3

Kalorimetr B-08MA "HM"

116

27.05.2011 N22702

4

Váhy VLP-200

216

17.01.2011 N723-47

5

Váhy SCF -OAO

477279

01.2011

6

Sada závaží G-2-210

288

01.02.2011 N3610-47

Technický průkaz

Vzorky tvrdého paliva

Parametr

Označení

Měrná jednotka

Obsah

Standard

Vlhkost pracovního paliva

Wp

%

8,4

Vlhkost analytického vzorku

Wa

%

8,4

Popelnatost suchého paliva

Ac

%

0,1

Popelnatost pracovního paliva

Ap

%

0,1

Celková síra

Sab

%

0,05

Výhřevnost analytického vzorku dle bomby

Qab

kJ/kg Kcal/kg

19550 4670

Horní výhřevnost analytického vzorku

Qba

kJ/kg Kcal/kg

19520 4660

Horní výhřevnost pracovního paliva

Qbp

kJ/kg Kcal/kg

19520 4660

Dolní výhřevnost pracovního paliva

Qnp

kJ/kg Kcal/kg

18120 4330

Výhřevný palivový ekvivalent

Ek

0,619

Vedoucí laboratoře

Inženýr

 
logo
           

Bavoryně 86, 267 51 Zdice
tel:   +420 773 111 200
e-mail: 773111200@seznam.cz